Stjärnkalaset 2024!

Snart är det dags för årets Stjärnkalas! Vi medverkar både med vår föreställning Nu blev det lite stelt och i panelsamtal.

Teatern har sedan urminnes tider gett oss möjlighet att utforska och ifrågasätta vad det innebär att vara människa. Genom att se något gestaltas kan vi på ett emotionellt plan förstå perspektiv och åsikter som inte är våra egna, vilket gör teatern till en viktig samhällskraft. Hösten 2022, fem år efter metoo-rörelsen trädde den nya läroplanen för grund-och gymnasieskolans sexualundervisning i kraft och fick namnet “Sexualitet, samtycke och relationer”. Istället för tidigare upplägg då sexualundervisningen varit kopplad endast till naturämnen, ingår den numera i flera kurs-och ämnesplaner. Hur kan scenkonsten vara med och nyansera rådande normer i samhället? Hur kan man som lärare prata om samtycke med sina elever? I vilka forum ges möjlighet för elever att reflektera över sin egen identitet kopplat till sex, samtycke och relationer? Seminariet kickstartar med ett kort utdrag från Tage Granits föreställning “Nu blev det lite stelt”.

Medverkande: Anna Marking, konstnärlig ledare på Tage Granit, skådespelare, pedagog och samtalsledare. Kalle Norwald, sexolog. Elin Malmberg, gymnasielärare i Norrköping.

Stjärnkalaset Östra