Den som har flesta saker…

Den som har flesta saker när den dör vinner! Vad skapar egentligen lycka? Medan västvärlden shoppar sig till lycka och omedelbar tillfredställelse växer sopbergen i tredje världen. Eleverna blir i denna föreställning publik och debattörer i en kreativ och annorlunda workshop som erbjuder eleverna nya sätt att se på svåra frågor. Den som har flest… är en workshop som tar upp konsumtionssamhällets baksida. Allt från frågor om orättvisor här i vår direkta närhet till hur världen i stort ser ut.

Fakta:
• Målgrupp: mellan och högstadiet
• Antal: 1-3 klasser
• 2 föreställningar/dag
• Samlingssal/gympasal/aula + klassrum
• Tid 1,5-2 timmar inkl paus
• 1:a föreställning/dag 15000 kr
• 2:a föreställning/dag 12000 kr