Ny föreställning: Det handlar om demokrati

Under drygt 10 års tid har Tage Granit genomfört teaterprojekt med inlåsta ungdomar på SIS ungdomshem. Genom detta arbeta har vi fått en unik inblick i ungdomarnas liv. Av detta vill vi skapa en teaterföreställning för vuxna som diskuterar hur vi hanterar våra barn som rekryteras till de kriminella gängen.

Hur kan vi utgå från barnkonventionen och på ett bättre sätt samverka runt dessa barn för att motverka de kriminella gängens inverkan och förmåga att locka in sårbara och utsatta ungdomar.

Fyra personer befinner sig  i ett rum och vet inte riktigt varför de är där. En modern variation av Sartres Inför lykta dörrar om man vill. Förhörsledaren, som vi aldrig få se utan endast höra, vill veta vad de gjort för att förhindra att en 15-årig pojke skjutit en jämnårig.

Vi får möta den frånvarande pappan, en politiker, en lärare och en socialsekreterare som alla har eller har haft en relation med den dömda pojken. Förhören varvas med gestaltningar ur varje karaktärs liv och samtal mellan de olika karaktärerna. Ett collage av röster runt ett utsatt barns liv skapas.

Föreställningen ställer frågor om ansvar, om att våga möta sina begränsningar och att be om hjälp. Om fattigdom, utanförskap och om hur vi skapar ett rättvisare samhälle.

Föreställningen vänder sig till vuxna, speciellt till de yrken som jobbar med barn i riskzonen för kriminalitet, men även civilsamhället, anhöriga och allmänheten. Seminarium kommer att knytas till föreställningarna som kommer att spela i Stockholm men främst på turné ute i landet.

Premiär 2024!