Det handlar om demokrati

I över tio års tid har Tage Granit skapar teater med inlåsta ungdomar på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Genom denna erfarenhet har vi fått en unik inblick i ungdomarnas liv och den vuxenvärld som omger dem. I vår nya föreställning ’Det handlar om demokrati’ får dessa röster komma till tals – röster som vi ofta talar om men sällan med.

Fyra personer är inlåsta i ett rum utan att veta varför de är där. En osynlig förhörsledare vill ställa dem till svars. Vad har de egentligen gjort för att förhindra att 15-årige Samir sitter inlåst efter att ha skjutit en jämnårig pojke? Vi möter pappan, politikern, läraren och socialsekreteraren som alla har varit en del av Samirs liv. De får inte lämna rummet förrän de har rannsakat sig själva och sitt eget ansvar. Parallellt med utvecklingen i förhörsrummet vävs videoprojektioner in som visar Samirs resa från ett litet barn till en ung kriminell. Pusselbit för pusselbit framträder en mer komplex verklighet än den vi vill se. I’Det handlar om demokrati’ möter vi människor som tvingas se sina begränsningar och utmana sin egen världsbild. Pjäsen ställer viktiga frågor om fattigdom, utanförskap och hur vi skapar ett rättvisare samhälle.

Föreställningen vänder sig till vuxna, speciellt till de yrken som jobbar med barn i riskzonen för kriminalitet, men även civilsamhället, anhöriga och allmänheten. Vi erbjuder också föreställningen som del av en upplevelsebaserad utbildning med tillhörande workshop eller panelsamtal.

För frågor eller bokning kontakta vår producent Julie Rosenthal Brydolf på 073 687 09 50 eller maila julie@tagegranit.se