Hotet mot demokratin

Föreställningen utspelar i en nära framtid och Sverige är en diktatur. Eleverna delas in i olika samhällsgrupper och måste hjälpa till att lösa de problem som uppstår under föreställningen. När ska man följa och när ska man göra motstånd? Genom att försätta eleverna i en framtid utan demokrati får de en djupare förståelse för hotet mot demokratin.

Premiär ht-24: