Kreativ gestaltning

Teaterworkshop som syftar till att elever ska få uppleva och skapa teater tillsammans med professionella skådespelare. Eleverna får arbeta fram egna karaktärer i improvisationer tillsammans med de professionella skådespelarna under ledning av en regissör. Workshopen låter eleverna använda sina egna röster och historier på ett nytt sätt, bygger självförtroende och en känsla av att vara värdefull. Workshopen är mycket språkutvecklande och fungerar även för elever som är svaga i det svenska språket.

Beroende på hur många dagar ni vill att vi arbetar med era elever ser upplägget för workshopen lite olika ut. Den stora skillnaden är hur mycket vi hinner djupdyka i skapandeprocessen. Metoden har utvecklats under 25 års arbete med barn och ungdomar.