Tage Granit
Fakta – Nu blev det lite stelt 

Målgrupp: Åk 7-9
Pris: 
15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + två/tre klassrum eller liknande

Nu blev det lite stelt…

En föreställning om samtycke och fördomar runt sex och njutning, oavsett vilken sexualitet man har.

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.”

Nu blev det lite stelt är en kortare teaterföreställning med tillhörande workshop som låter eleverna arbeta med svåra och lite stela ämnen på ett naturligt och lustfyllt sätt.  
Vad menas med samtycke och vad innebär det i stundens hetta? Vem drabbas av frozen fright och varför? Måste det göra ont när man debuterar och varför är vuxenvärlden så otroligt stel är – bara några av de frågor som tas upp och diskuteras på ett sätt som tar eleverna och deras funderingar och kunskaper på allvar.

Nu blev det lite stelt finns i två versioner, en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet.

Kontakta oss

Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Fakta – IRL

Målgrupp: Åk 4-9
Pris: 15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + tre klassrum eller liknande

IRL (In Real Life)

Hur kan du förvänta dig att bli mött med respekt om du inte respekterar andra; i verkligheten och på nätet?

Antonia är en rätt vanlig tjej. Hon tycker skolan är okej och hon har en riktigt bra vän i Pontus. Men när Kevin och Jodi börjar tjata till sig tjänster och retas om allt Antonia egentligen tycker om gör hon något hon aldrig borde gjort. Hon lägger ut en bild på Instagram på Pontus, en bild som ingen skulle få se.

Respekt en mänsklig skyldighet är en workshop som syftar till att belysa och diskutera hur vi egentligen vill ha det på vår skola. Hur får vi till ett respektfullt klimat där alla kan känna sig trygga och varför är det så viktigt?
Workshopen inleds med en föreställning i miniatyr. Efter föreställningen delar man upp sig i mindre grupper, grupperna arbetar med värderingsövningar, samarbetsövningar och dramaövningar. Sedan återsamlas man för en avslutande interaktiv teaterupplevelse på samma tema. Workshopen kan användas i skolans kontinuerliga värdegrundsarbete.

Ladda ner PDF

Kontakta oss

Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Fakta – Den som har flest saker…

Målgrupp: Åk 4-9
Pris: 15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + två/tre klassrum eller liknande

Den som ha flest saker…

Den som har flest saker när den dör vinner – en workshop om konsumtion, hållbarhet och lycka.

I Den som har flest saker… blir eleverna publik och debattörer i den populära TV-showen ”I afton med Ellenor”. ”Inslagen” i TV-showen blir sedan utgångspunkt för en kreativ och annorlunda workshop som erbjuder eleverna nya sätt att se på svåra frågor.

Vad skapar egentligen lycka? Medan västvärlden shoppar sig till lycka och omedelbar tillfredsställelse växer sopbergen i tredje världen.

”Den som har flest saker…” är en workshop som tar upp konsumtionssamhällets baksida. Allt från frågor om orättvisor här i vår direkta närhet till hur världen i stort ser ut. Men workshopen fokuserar fram för allt på de mer filosofiska frågorna runt konsumtion. Blir man lyckligare av att konsumera? Vems lycka väger tyngst? Vad är värdet i tingen och hur finner man en djupare tillfredsställelse?

Ur LGR11
Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ladda ner PDF

Kontakta oss

Tage Granit
Fakta – Sanning eller bullshit

Målgrupp: Åk 4-9
Pris: 
15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + två/tre klassrum eller liknande

Sanning eller bullshit

Möt den bloggande hemmamamman Tova, självförsvarstjejen Mie och genusforskaren Emanuel i en annorlunda workshop där forskningsresultat blandas med tyckanden, personliga erfarenheter och rena lögner. Alla utger sig för att säga sanningen. Men finns det bara en sanning eller är det upp till var och en att tolka den?

Källkritiskt tänkande

Vem ska man tro på? I ett samhälle där man dagligen översköljs med information och alla ger sken av att stå för sanningen är det avgörande att öva sig i kritiskt tänkande. Varför lyssnar jag på vad den här personen säger men inte på den här? Hur skiljer jag på fakta, personliga erfarenheter och rena tyckanden? När väger det ena tynger än det andra?

Eleverna får träffa tre föreläsarna med vitt skilda uppfattningar om sanningen. Efter förläsningarna förs en gemensam diskussion och analys av föreläsarna och deras budskap. Workshopen avslutas med att eleverna får vara med och skapa en egen interaktiv scen med samma tema.

Workshopen syftar till att stärka elevernas källkritiska tänkande som betonas i Lgr11. Arbetet kan även användas som ett led i skolans kontinuerliga jämställdhetsarbete.

Ladda ner PDF

Kontakta oss

Tage Granit
Fakta – Dina, mina och våra

Målgrupp: Åk 7-9
Pris: 
15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + två/tre klassrum eller liknande

Dina, mina och våra

Vi har väl ändå yttrandefrihet i det här landet? Fast man få inte kränka någon…
Barnets vilja ska tas på allvar. Men vet alltid barn vad som är bäst?
Alla har rätt till liv – även de som tagit någon annans liv.

I Dina, mina och våra blir eleverna publik och debattörer i den populära TV-showen ”I afton med Ellenor”. ”Inslagen” i TV-showen blir sedan utgångspunkt för en kreativ och annorlunda workshop som erbjuder eleverna nya sätt att se på komplexa frågor.

Dina, mina och våra är en workshop om de dilemman som uppstår när De mänskliga rättigheterna krockar med varandra och med varje enskilt lands lagar, regler och seder.

Dina, mina och våra bygger på dramatiserade MR dilemman för att sedan låta deltagarna vända och vrida på dem i olika pedagogisk och lekfulla situationer.

Dina, mina och våra är en workshop som lämpar sig utmärkt som avstamp inför ett djupare arbete runt FN och De mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen eller som ett led i skolan värdegrundsarbete.

Kontakta oss