Utbildningar omkring sexuella trakasserier på arbetsplatser

Under det senaste året har vi arbetat intensivt med hur man bemöter och motarbetar sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden på arbetsplatsen utifrån arbetsmiljölagen och diskrimingeringslagen.

Vi har bland annat tagit fram utbildningar för TCO, KI, SÖS och Enskede Vantörs stadsdelsförvaltning där vi använder oss av vår interaktiva teatermetodik som engagerar och involverar publiken genom diskussioner och styrandet av skeenden av skådespelare och händelser på scen.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning för er arbetsplats.