För företag och organisationer 

Vi har mångårig erfarenhet av att skräddarsy interaktiv teater och workshops, leda samtal och moderera konferenser. Vi jobbar med allt från de allra minsta arbetsgrupperna till stora konvent. 

.

Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Workshop

En workshop i att upptäcka sitt eget mod, sin entusiasm och få nya ögon att möta risker och svårigheter med t ex omorganisation, svåra beslut eller konflikter på arbetsplatsen. Gruppen får öva sig på spontanitet och att bejaka egna och andras idéer. Workshopen kretsar kring mod, lust, kreativitet, kommunikation och lyhördhet. Tillsammans stärker gruppen sin teamkänsla genom att se varandra med nya ögon och uppleva en lustfylld stund tillsammans.

Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Rollspel  & Personlig coachning

En fördjupning av den interaktiva scenen är rollspelet. Deltagarna får olika case presenterade för sig och en stunds förberedelse. Därefter möter deltagaren “riktiga” medarbetare i form av skådespelare. En samtalsledare medverkar och ger personlig coachning. Här får alla medarbetare öva i skarpt läge i en trygg atmosfär.

 

Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Interaktiv teater

Interaktiv teater är en form av upplevelsebaserad utbildning som får deltagare att använda fler sinnen och öppnar upp för en bredare förståelse. En bredare förståelse som i sin tur lättare leder fram till varaktiga förändringar och/eller helt nya förhållningssätt. Målet är att skapa en så verklighetsnära upplevelse som möjligt. 

Fördelarna med interaktiv teater är många. Dels är det roligt och engagerande. Dels är den konkret och man kan som publik träna och prova på utan att för den skull behöva rollspela själv. Efter föreställningen följer en diskussion där man belyser deltagarnas val och möjligheter. Här finns även utrymme för en mer riktad diskussion om förändringsprocesser och samtalsmetodik.
Metoden kan ge företagsledningen många värdefulla svar allt i en positiv inramning. Var står medarbetarna i en förändringsprocess? Hur långt har vi i praktiken kommit? Hur skapar man en konstruktiv och respektfull dialog under ett samtal?