Interaktiv teater

Tage Granit erbjuder interaktiv teater och workshops där publiken blir konfliktlösare. Målet är att utveckla en gemensam förståelse för varandra och skapa intresse och nyfikenhet inför teman som berör oss alla: barn, ungdomar och vuxna. Vi startar på så vis en varaktig förändringsresa som kommer inifrån och underifrån med en pedagogisk metodik med stor mätbar effekt och ämnen med direkt koppling till läroplanen.

Går att bokas via Skapande Skola, Kulan eller direkt via producent Anna Marking:
anna@tagegranit.se

.

Tage Granit
Fakta – Vad gör jag här

Målgrupp: Årskurs 6-9 
Manus & regi: Susanne Lindberg 
Skådespelare: Martin Preisler, Misagh Sharifia, Daniel Sjöberg,
Anna Marking, ormen Boris
Scenograf: Lina Serning
Längd: c.a 60 min (interaktiv)
Publikantal: 1 klass
Scen: klassrum
Pris: 10 000kr ex resor och logi

Vad gör jag här

Alex går i 8:an och har precis blivit oskyldigt anklagad för att ha tafsat på Jasmine. Ryktena cirkulerar redan på nätet. Vad ska han göra? Vara lojal mot Pontus eller stå upp för sig själv? Vad ska han säga till Amina? Och så den där förbannande presentationen som måste bli klar om han inte ska få F i historia. Plötsligt börjar märkliga personer dyka upp kring Alex. Alla ger råd och säger att just dom har rätt. Vem ska han lyssna på?

Vad gör jag här är en pjäs om att vara ung kille i dagens Sverige. Ett Sverige där tjejerna lyckas bäst i skolan. Ett Sverige där förväntningarna på dig som kille kan verka förvirrande och otydliga. Ett Sverige där det fortfarande anses mesigt att gråta som kille. Hur är det att växa upp i en roll som är lika formbar som en rustning i stål. Vad krävs det för att våga ta sig ur den och vad kostar det?

 

Vad gör jag här är en interaktiv klassrumsföreställning som bjuder in publiken och gör den till medskapare och problemlösare.

 

Ett gediget pedagogiskt program finnas till föreställningen.

 

 Kontakta oss

Ladda ner utbudsblad

Ladda ner lärarhandledning

Ladda ner pressbilder

 

Tage Granit
Fakta – Nu blev det lite stelt 

Målgrupp: Åk 7-9
Pris: 
15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + två/tre klassrum eller liknande

Nu blev det lite stelt…

En föreställning om samtycke och fördomar runt sex och njutning, oavsett vilken sexualitet man har.

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.”

Nu blev det lite stelt är en kortare teaterföreställning med tillhörande workshop som låter eleverna arbeta med svåra och lite stela ämnen på ett naturligt och lustfyllt sätt.  
Vad menas med samtycke och vad innebär det i stundens hetta? Vem drabbas av frozen fright och varför? Måste det göra ont när man debuterar och varför är vuxenvärlden så otroligt stel är – bara några av de frågor som tas upp och diskuteras på ett sätt som tar eleverna och deras funderingar och kunskaper på allvar.

Nu blev det lite stelt finns i två versioner, en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet.

Kontakta oss

Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Fakta – IRL

Målgrupp: Åk 4-9
Pris: 15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + tre klassrum eller liknande

IRL (In Real Life)

Hur kan du förvänta dig att bli mött med respekt om du inte respekterar andra; i verkligheten och på nätet?

Antonia är en rätt vanlig tjej. Hon tycker skolan är okej och hon har en riktigt bra vän i Pontus. Men när Kevin och Jodi börjar tjata till sig tjänster och retas om allt Antonia egentligen tycker om gör hon något hon aldrig borde gjort. Hon lägger ut en bild på Instagram på Pontus, en bild som ingen skulle få se.

Respekt en mänsklig skyldighet är en workshop som syftar till att belysa och diskutera hur vi egentligen vill ha det på vår skola. Hur får vi till ett respektfullt klimat där alla kan känna sig trygga och varför är det så viktigt?
Workshopen inleds med en föreställning i miniatyr. Efter föreställningen delar man upp sig i mindre grupper, grupperna arbetar med värderingsövningar, samarbetsövningar och dramaövningar. Sedan återsamlas man för en avslutande interaktiv teaterupplevelse på samma tema. Workshopen kan användas i skolans kontinuerliga värdegrundsarbete.

Kontakta oss

Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Fakta – Den som har flest saker…

Målgrupp: Åk 4-9
Pris: 15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + två/tre klassrum eller liknande

Den som ha flest saker…

Den som har flest saker när den dör vinner – en workshop om konsumtion, hållbarhet och lycka.

I Den som har flest saker… blir eleverna publik och debattörer i den populära TV-showen ”I afton med Ellenor”. ”Inslagen” i TV-showen blir sedan utgångspunkt för en kreativ och annorlunda workshop som erbjuder eleverna nya sätt att se på svåra frågor.

Vad skapar egentligen lycka? Medan västvärlden shoppar sig till lycka och omedelbar tillfredsställelse växer sopbergen i tredje världen.

”Den som har flest saker…” är en workshop som tar upp konsumtionssamhällets baksida. Allt från frågor om orättvisor här i vår direkta närhet till hur världen i stort ser ut. Men workshopen fokuserar fram för allt på de mer filosofiska frågorna runt konsumtion. Blir man lyckligare av att konsumera? Vems lycka väger tyngst? Vad är värdet i tingen och hur finner man en djupare tillfredsställelse?

Ur LGR11
Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Kontakta oss

Tage Granit
Fakta – Sanning eller bullshit

Målgrupp: Åk 4-9
Pris: 
15 000 kr ( 2:a workshopen samma dag/plats 10 000kr)
Antal medverkande: Max 3 klasser/workshop
Rekommenderad lokal:  Aula, gymnastiksal + två/tre klassrum eller liknande

Sanning eller bullshit

Vem ska man tro på? I ett samhälle där man dagligen översköljs med information och alla ger sken av att stå för sanningen är det avgörande att öva sig i kritiskt tänkande.

Varför lyssnar jag på vad den här personen säger men inte på den här? Hur skiljer jag på fakta, personliga erfarenheter och rena tyckanden? När väger det ena tynger än det andra? Workshopen syftar till att stärka elevernas källkritiska tänkande som betonas i Lgr11.

Kontakta oss

 

 

Tage Granit

Tips på vad man ska tänka på inför föreställningen/workshop och vad som förväntas av lärarna under föreställningen finns i lärarhandledningen.

➔ Ladda ner lärarhandledning ”Fatimas resa”

➔ Ladda ner checklista ”Planeten Planeten”

➔ Ladda ner checklista ”Skapande Skola”

 

Äldre lärarhandledningar för inspiration:

➔ Ladda ner checklista ”Kameleonten” 

➔ Ladda ner lärarhandledning ”Lyckopillret” 

➔ Ladda ner lärarhandledning ”Orka bry sig” 

 

Tage Granit Orka bry sig
Lärare mot rasism

Eva är stolt över att vara lärare och drivs av att få sina elever att argumentera och diskutera svåra ämnen. Men när Elleonor luftar den ena fördomen värre än den andra blir Eva stum. Hur bemöter man egentligen främlingsfientlighet?

 Lärare mot rasism är en upplevelsebaserad utbildning för skolpersonal som genom interaktiv teater skapar dialog och diskussion runt ett svårt ämne. Vad är det för samtal vi vill ha och hur får man en annan person att reflektera över sina fördomar och generaliseringar?

Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge möjlighet att inspireras av varandras erfarenhet för att stå stärkt i sin lärarroll. I dialogen mellan publik och skådespelare får deltagarna tips, argument och idéer. Deltagarna deltar aktivt genom att muntligt ändra skådespelarnas repliker, från det som spelas upp till hur det istället bör gå till.

Ladda ner pdf

Info till arrangörer

 

 

Tage Granit
Fakta – Fatimas resa

Målgrupp: Årskurs 4-6 
Manus: Susanne Lindberg 
Regi: Susanne Lindberg
Producent: Tina Johnsson
Längd: c.a 50 min (interaktiv)
Publikantal: 90 elever/3 klasser
Scen: 5×5 meter och 3 meter i takhöjd. Gymnastiksal/aula eller teaterscen.
Pris: 10 000kr ex resor och logi

samma dag
Tage Granit Planeten Planeten.  Illustartion:  Lina Serning
Fakta – Planeten Planeten

Målgrupp: Årskurs f-3
Manus: Susanne Lindberg 
Regi: Susanne Lindberg
Producent: Tina Johnsson
Längd: 120 min (workshop och föreställning)
Publikantal: 90 elever/3 klasser
Scen: 5×5 meter och 3 meter i takhöjd. Gymnastiksal/aula eller teaterscen.
Pris: 15 000kr ex resor och logi
10 000 kr för andra föreställningen samma dag

Fatimas resa

Fatimas resa är en interaktiv föreställning där barnen blir konfliktlösare. Där film och scenkonst interagerar och handlar om skräcken att hamna utanför och om hur fel det kan gå när man gör allt för att passa in.

Vi möter Fatima på hennes rum efter första dagen i skolan efter sommarlovet. I skolan har allt förändrats. Fatimas bästa vän som hon inte träffat sen skolavslutningen har blivit cool och Fatima hamnar utanför. Hon går ner sig i en ond spiral av lögner för att försöka att passa in och tillslut måste publiken hjälpa henne att ta sig ur situationen.

Fatimas resa handlar om livet och svårigheterna man kan möta i mellanstadiet. Om vänskap, vad som gör en glad och vad som egentligen är meningen med allt. Föreställningen kan fungera som en referens och ett verktyg för publiken att samtala om saker som är jobbiga – men även lycka och glädje. Fatimas resa är en hoppfull berättelse om att känna sig onormal och missanpassad.

 Kontakta oss

Ladda ner utbudsblad

Ladda ner lärarhandledning

Ladda ner pressbilder

Läs en artikel om föreställningen i Borås tidning

Läs en artikel i Vimmerby tidning

Planeten Planeten

På Planeten Planeten bor fyra figurer Assistenten, Experten och Bästisarna. På Planeten Planeten vet alla vad de ska göra. Experten kan och vet allt, men är lite för viktig för att själv göra något, Bästisarna fyller i varandras meningar och bryr sig bara om varandra, Assistenten har ingen egen åsikt, hon assisterar. Men själva Planeten Planeten har fått nog och skickar ut sina invånare på ett farligt uppdrag till jorden. De måste var och en lära sig något nytt och den enda ledtråden är att barnen har svaren.

Experten, Assistenten och Bästisarna landar på jorden och behöver hjälp av barnen med hur man tolerera varandras olikheter och samarbetar. På Planeten Planeten är allt kaos. Barnen blir experter och får hjälpa de förvirrade karaktärer med: Hur är man en bra vän och hur samarbetar man? Kan man säga ifrån och samtidigt få andra att må bra?

 Planeten Planeten är en något så speciellt som en teaterföreställning med inbyggd workshop. Här blandas teater med pedagogiska övningar där barnen har svaren som föreställningens karaktärer söker. Föreställning påbörjas i helgrupp för att sedan delas upp i mindre grupper med varje karaktär separat för att avslutas tillsammans igen. En annorlunda kreativ och fantasifull teaterupplevelse!

Ladda ner utbudsblad

Ladda ner checklista inför Planeten Planeten

Kontakta oss

 
Tage Granit
Fakta – 2084

Målgrupp: Årskurs 7 – 9 och gymnasiet
Manus: Susanne Lindberg 
Regi: Susanne Lindberg
Producent: Tina Johnsson
Längd: 45 min
Publikantal: 90 elever/3 klasser
Scen: 5×5 meter och 3 meter i takhöjd. Gymnastiksal/aula eller teaterscen.
Pris: 10 000kr ex resor och logi

2084

Välkommen till år 2084! Ett Sverige med stängda gränser och där allt som sticker ut och är annorlunda har raderats bort.  Samhället styrs av Storasyster som utger sig för att veta exakt vad medborgarna behöver för att må bra och leva i balans. En slags ”all inclusive”-tillvaro där allt är serverat och klart och där en slipper ta egna beslut.

Vi får träffa Winston en helt vanlig medborgare som lever ett stillsamt och inrutat liv. Han har aldrig reflekterat över sin tillvaro utan gör det han blir tillsagd. Plötsligt dyker Lea upp och hävdar att hon är hans syster. Lea lever på flykt undan polis och militär eftersom hon utgör ett hot mot samhället genom att ha fötts med en egen fri vilja och dessutom kunskapen om hur man frigör den hos andra. En spännande och omtumlande resa inleds och där de båda måste lita på varandra för att överleva. Kan de med publikens hjälp nå ut till alla medborgare och rasera det rådande samhället? Kan de tillsammans skapa förändring?

2084 är en interaktiv framtidsresa med inslag av transmediala medier som ställer frågor om högerpopulismens framfart över dagens Europa. Vad händer när idéer om den starkes rätt att styra över den svage vinner stöd igen? Vad händer med dig som individ när du måste underkasta dig och lyda och den din egen vilja inte längre räknas? Hur kan du värna din självrespekt och din respekt för andra människor?

Ladda ner pdf.

Kontakta oss

Tage Granit Kameleonten. Illustration:  Lina Serning
Fakta- Kameleonten

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Manus & Regi: Susanne Lindberg
Producent:  Anna Marking
Scenografi & kostym:  Lina Serning
Dramapedagog: Ewa Lindberg
Längd: 60 min
Publikantal: 60 pers
Rekommenderad lokal: Klassrum
Pris: 7000kr ex ev resor, logi och traktamente. Hör av dig för info om eventuella subventioner.

Kameleonten

Du är så feg. Vet du det? Precis som alla svennar. Ni är så fega och skriver en massa skit på nätet men du vågar inte ens se mig i ögonen.
Du då? Du tror att du är så bra och vet och kan allt men du vet inte ett skit. Du vet ingenting om mig. Inte ett jävla skit.

Nazira och Tobias går i samma klass, bor i samma område och växer upp i samma samhälle men deras verkligheter är vitt skilda åt. Nazira är andra generationens invandrare som högljutt protesterar mot känslan av att behöva vara dubbelt så bra som alla andra för att bli accepterad. Tobias gör sitt bästa för att leva upp till rollen ”hopplöst strulig kille” som han fick redan i förskolan.

Kameleonten är en interaktiv klassrumsföreställning om samhällets vinnare och förlorare för högstadiet/gymnasiet. Om hatet som växer hos de som hamnar på efterkälken och om frustrationen hos de som aldrig, hur hårt de än kämpar blir fullgoda medborgare. Men Kameleonten är fram för allt en föreställning om förlåtelse tolerans och konsten att se bortom det självklara.

Till föreställningen följer även en lärarhandledning gjord av Tage Granits erfarna dramapedagog. Den senaste handledningen finns alltid att ladda ner gratis från Tage Granits hemsida. Det går även att beställa en workshop med skådespelarna där man arbetar vidare med eleverna runt samma tema.

Ladda ner pdf

Se videoklipp från föreställningen

Kontakta oss

 
Tage Granit Orka bry sig
Fakta – Orka bry sig

Målgrupp: Högstadiet & Gymnasiet
Manus & Regi: Susanne Lindberg
Producent:  Anna Marking
Scenografi & kostym:  Lina Serning
Dramapedagog: Ewa Lindberg
Längd: 60 min
Publikantal: 60-100 pers
Rekommenderad lokal: Folkets hus, teaterlokal, gymnastiksal eller liknande. Scenytan bör vara minst 4×4 m

Orka bry sig

Jag hatar att gråta, det är patetiskt och löjligt med män som gråter. Tjejigt. Bögigt. Jag är ingen tönt, jag är ingen lipsill. Jag är cool och stark. Jag äger. Jag har respekt. RESPEKT! Jag älskar det. Man måste visa att man har koll på situationen. Visa att man inte är rädd.  När jag var liten var jag en lipsill, livrädd för allt. Min mamma duttade med mig liksom, gjorde mig feg. 

Alla vet att våld är fel, att det gör ont och orsakar både fysisk och psykisk skada. Trots detta finns det ändå de som med avsikt söker sig till våldsamma situationer. Vad får de ut av våldet?  

I Orka bry sig utforskar teatergruppen Tage Granit åter igen världen genom genusfiltret. Denna gång vänder de sig till högstadiet och den manliga världens förhållande till våld. Grupptryck, makt, självdestruktivitet, våld och genus är ofta nära sammanlänkade. Varför romantiserar mansrollen makt och våld? Vad händer med dem som varken kan eller vill passa in? 

Syftet är att med hjälp av interaktivteater få publiken att utforska och öva sig på att bryta våldsamma mönster, förstå de bakomliggande sambanden och få redskap att gå sin egen väg. Åskådaren förvandlas från passiv åskådare till aktiv medskapare utan att behöva kliva upp på scenen.

Föreställningen vänder sig till elever i årskurs 7 tom gymnasiet.

Till föreställningen följer även en lärarhandledning gjord av Tage Granits erfarna dramapedagog Ewa Lindberg. I handledningen finns bl. a förslag på övningar och pedagogiska redskap för att fortsätta och fördjupa diskussionen i klassrummet. 

Läs DN artikeln om föreställningen här ➔ 

 

Tage Granit Orka bry sig
Fakta – Lyckopillret 

Målgrupp: Högstadiet & Gymnasiet
Manus & Regi: Susanne Lindberg
Producent:  Anna Marking
Scenografi & kostym:  Lina Serning
Dramapedagog: Ewa Lindberg
Längd: 70 min
Publikantal: 60-100 pers
Rekommenderad lokal: Folkets hus, teaterlokal, gymnastiksal eller liknande. Scenytan bör vara minst 4×4 m

Lyckopillret 

Jag kanske bara är ett luftslott, en såpbubbla och så en dag så bara spricker den och så upptäcker alla att jag är ett tomt skal, ett ingenting.

Lyckopillret är en interaktiv teaterföreställning om självkänsla och jakten på perfektion. Aldrig tidigare har så många unga människor ätit antidepressiv medicin. Är kraven så höga att unga människor dukar under eller har vi alla drabbats av en kollektiv rädsla för nedstämdhet?

Med hjälp av interaktiv teater utforskar publiken sin kravfyllda omvärld, vad är viktig att leva upp till, vad är mindre viktig och vilka offer får skördas på vägen mot lyckan? Åskådaren förvandlas från att vara passiv till en aktiv medskapare utan att behöva kliva upp på scenen.

”Humor,respekt och lyhördhet ”- SvD

”Att ta klassen till en Tage Granit föreställning hör nog till det roligaste en lärare kan göra” – DN

Tage Granit Orka bry sig
Fakta – Kan man älska en hamster

Målgrupp: Årskurs 2-6
Manus & Regi: Susanne Lindberg
Producent:  Anna Marking
Scenografi & kostym:  Lina Serning
Koreograf: Maria Rimshult
Dramapedagog: Ewa Lindberg
Längd: 60 min
Publikantal: 60-100 pers
Rekommenderad lokal: Folkets hus, teaterlokal, gymnastiksal eller liknande. Scenytan bör vara minst 4×4 m

Kan man älska en hamster

eller vad är kärlek?

Tage Granit lämnar realismen och kliver in i fantasins eget kärlekslaboratorium. Tre märkliga figurer, Sann, Lee och Tiki söker svaret på den största frågan av dem alla. Egenkär, kär i kärleken, kärlekstörst och störst av allt är kärleken? Till vem, vad eller vilka? Våra tre vänner ger sig ut på en spännande resa för att söka svaren.

”Det är väl det som är kärlek. Att man kan vara jobbig med dem man tycker om och de stannar ändå. Precis som vi gör med dig Tiki. Du har varit väldigt jobbig, super duper jobbig.”